Imágenes & vídeo resumen de ‘els milacres’ de SanT VicenT Ferrer en altares de Valencia & premios de Lo Rat Penat

adzucaTs les ofrece algunas imágenes y vídeo resumen de ‘els milacres’ de Sant VicenT Ferrer que se representan por parte de niños vinculados a asociaciones vicenTinas en este caso, en los altares del Tossal, Russafa y Pila Bautismal de SVF (Pl. Virgen) .

Este año además, es muy especial para la fiesta vicenTina por la conmemoración del 600 aniversario de la muerte del sanTo valenciano en Vannes (Francia). Hoy lunes, día de San VicenTe, termina el año jubilar vicenTino que se ha ido celebrando a lo largo de 2018 y parte de 2019.

· VER VÍDEO RESUMEN ALTARES DEL TOSSAL & RUSSAFA FESTA ST. VICENT 2019 ·


.
.
.
.
.
.
.
.

.

,
.
,

.
,
.
,
.


.
.
.
.


.
VEREDICTO DE PREMIOS ORGANIZADOS POR LO RAT PENAT DE LOS ALTARES DE ST. VICENT 2019:

Organisat per LO RAT PENAT i la JUNTA CENTRAL VICENTINA, en el patrocini i la colaboració de l’EXCM. AJUNTAMENT DE VALÉNCIA, i de les entitats i persones que se nomenen. PREMIS DE L’AJUNTAMENT DE VALÉNCIA

Primer premi Dotat en Quadro de Sant Vicent (original) A l’Altar de: CHIRIVELLA
Segon premi Dotat en Quadro de Sant Vicent A l’Altar de: MELIANA
Tercer premi Dotat en Quadro de Sant Vicent A l’Altar de: RIBARROJA DEL TÚRIA
Quart premi Dotat en Quadro de Sant Vicent A l’Altar del: TOSSAL
Quint premi Dotat en Quadro de Sant Vicent A l’Altar del: PILAR
Accèssits Dotat en Quadro de Sant Vicent Als Altars de: CAÑADA; ALMÀSSERA; MOCADORET; CARME; MERCAT DE COLON; PILA BAUTISMAL; MAR; RUSSAFA I MERCAT

PREMI DE L’ASSOCIACIÓ DE DAMES VICENTINES
100 € A cada Altar participant

PREMI DIARI “LAS PROVINCIAS”
150 € Al millor llibre original d’un milacre inèdit a: DES DEL BREÇOL DE LA CARITAT d’Ampar Cabrera i Sanfèlix

PREMI DIARI “LEVANTE”
240 € A la millor Direcció: Rosa i Encarna Martí i Camps de l’Altar de Chirivella

PREMI “EXCM. SR. D. RAFAEL GÓMEZ-FERRER”
200 € Al millor adreç a l’Altar de: Chirivella
100 € Al 2o millor adreç a l’Altar del: Tossal

PREMI SUPERACIÓ DE “EROS RECIO I PEYRÓ”
50 € Al millor actor o actriu en problemes físics i/o síquics: Néstor Doménech i Sempere de l’Altar del Tossal

PREMIS “REGINA DELS JOCS FLORALS, MARÍA CHAQUÉS VÖHRINGER”
130 € Al 1er millor actor a: Voro Franco i Samper de l’Altar de Chirivella
100 € Al 2on millor actor a: Josep Castelló i Marco de l’Altar de La Pila Bautismal
70 € Al 3er millor actor a: Daniel Castelló i Marco de l’Altar de La Pila Bautismal

PREMIS “ENCARNA ALBARRACÍN”
130 € A la 1a millor actriu a: Carmeta Calabuig i Montroy de l’Altar de Chirivella
100 € A la 2a millor actriu a: Ampar Garcia i Rosell de l’Altar de Ribarroja del Túria
70 € A la 3a millor actriu a: Àngela Casban i Folgado de l’Altar de Ribarroja del Túria

PREMIS “LO RAT PENAT”
130 € I Medalla Daurada al millor Sant Vicent a: Iker Buendia i Guerrero de l’Altar de Chirivella
100 € I Medalla Argentada al 2on millor Sant Vicent a: Wen Hervás i Galindo de l’Altar de Meliana
130 € I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet Voro Franco i Samper de l’Altar de Chirivella
100 € I Medalla Argentada a la 2a millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet: Vicent Legua i Sanjosé de l’Altar de Meliana
130 € I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana a la chiqueta Carmeta Calabuig i Montroy de l’Altar de Chirivella
100 € I Medalla Argentada a la 2a millor pronunciació en llengua valenciana a la chiqueta Àngela Casban i Folgado de l’Altar de Ribarroja del Túria

El jurat ha decidit, per unanimitat, concedir menció honorífica a Beatriu Martínez i Marin de l’Altar del Pilar, a Maria
Pavia i Aguado de l’Altar del Tossal i a Celia Roger i Làzaro de l’Altar del Mercat, per la seua proyecció artística.

· VER VÍDEO RESUMEN ALTARES DEL TOSSAL & RUSSAFA FESTA ST. VICENT 2019 ·
.

Leave a Comment